TOIMINTA

•  Työn lähtökohta on vanhan arvostaminen

•  Kaikki toimenpiteet ovat perusteltavia

•  Vanha säästetään aina kun se on mahdollista

•  Työ dokumentoidaan historiatietoineen ja toimenpidekertomuksella

•  Kohteen kunnostuksessa on ensisijainen tavoite sen kaikkien arvojen säilyttäminen ja esteettisten sekä rahallisten arvojen pitkän tähtäimen korottaminen

•  Työssä otetaan huomioon kohteen historia sekä tulevaisuus

•  Käytettyjen materiaalien tulee olla korkealuokkaisia

•  Käytettävät materiaalit valitaan alkuperäisen menetelmän mukaan

•  Alihankintatyössäkin laatu on avaintekijä

•  Toiminta vastaa pohjoismaisen konservaattoriliiton eettisiä periaatteita

•  Tulevia vauriotekijöitä eliminoidaan ennakoivasti

•  Materiaali- ja toimenpidevalinnoissa huomiodaan myös tulevaisuuden korjaukset

•  Asiakkaalle toimitetaan mahdolliset yksilölliset hoito- ja käyttöohjeet kirjallisena

•  Käyttöhuonekalujen korjaus saattaa kohteen käyttökuntoiseksi

•  Ongelmallisissa tapauksia tarkistetaan seikka taustamateriaaleista ennen toimenpidettä

•  Konservaattori on koulutettu ymmärtämään vanhoja huonekaluja sekä niiden ulkoisia ja sisäisiä tarpeita

Saman senkin kaksi laatikkoa. Ylempi laatikoista on aloittamatta. Se on käsitelty muovilakalla, joka on lisäksi pahoin kellastunut ja kuoleentunut. Alemmassa laatikossa muovilakka on poistettu ja pinta on käsitelty uudelleen ranskalaisella kiillotuksella. Perusteluna on senkin ajoittaminen 1920-luvulle, mahdollisesti 1930-luvun alkuun, jolloin kirkkaiden pintakäsittelyjen menetelmänä oli ranskalainen kiillotus. 1930-luvulla tosin selluloosakiillotus oli jo tullut käyttöön, mutta sen käyttöä ei toteutettu, sillä se on hyvin herkkä krakeloitumaan. Ranskalainen kiillotus ei krakeloidu ja on lisäksi elvytettävissä.

SOMERONTIE 1253, 03870 HYÖNÖLÄ /
KYTTÄLÄNTIE 8, HELSINKI (sopimuksen mukaan)
PUH. 050 - 36 500 36
huonekalu@konservaattori.fi