PALVELUT

 • Konservointi
 • Restaurointi
 • Entisöinti
 • Ranskalainen kiillotus (= ranskalainen puleeraus)
 • Viilutetut huonekalut
 • Viilupintojen kiinnitykset ja täydennykset
 • Maalatut huonekalut
 • Maalipinnan kiinnitykset ja täydennykset
 • Maalaustyöt
 • Koristemaalaus
 • Kultauksen kiinnitykset
 • Puhdistukset
 • Retusoinnit
 • Marmorin liimaus ja täydennys
 • Kipsiesineiden korjaustyöt
 • Arviointipalvelut


Mukana G.M. Armfeltin kirjastohuoneen kunnostustyössä.

Helsingin yliopiston juhlasali. Määräaikaishuolto kesällä 2009.

Curriculum Vitae

- Espoon kuvataidekoulu 1983 - 1993
- Yksityinen kuvataidekoulu Alfa-art 1993 – 1995, 1997
- Ylioppilastutkinto 1995
- Erikoismaalauksen perustutkintoon oikeuttavat opinnot, oppisopimus 1997 - 1999
- Huonekalukonservaattori, amk. Evtek Muotoiluinstituutti 2004
- Kiillotusoppi Hannu Tähtiseltä
- Kunnosta, kultaa ja verhoile - Mestareiden opissa -kirjan yksi tekijä. Päävastuu luvuissa tyylioppi ja korjaamisen filosofia. Mukana myös muissa puukorjauksia käsittelevissä luvuissa.

SOMERONTIE 1253, 03870 HYÖNÖLÄ /
KYTTÄLÄNTIE 8, HELSINKI (sopimuksen mukaan)
PUH. 050 - 36 500 36
huonekalu@konservaattori.fi