LATTIAKELLO

Kaappikellon tullessa työn alle, oli korjauksen tarve pääosin kaksi suurta halkeamaa. Lisäksi kellotaulu oli maalattu uudelleen, kellon tekijän käyttämän tyylin vastaisesti.

Vaikka koko kaappiosakin oli maalattu uudelleen, ei sen poistamista ja alkuperäiseksi palauttamista haluttu teettää uuden maalipinnan muistoarvon johdosta.

Paljon muistoja sisältävä maalipinta päätettiin säästää kokonaisuudessaan, ja halkeamien täyttöjen jälkeen nyt tehdyt korjaukset retusoitiin. Muu maalipinta jäi täysin koskemattomaksi.

Kellotaulun uudelleen maalaus aloitettiin tutustumalla referenssimateriaaliin tekijän tunnetuista töistä. Näiden opastamana maalattiin kellotaulu kokonaan uudelleen perinteisin maalein ja menetelmin.

Kellotauluun ei maalattu signeerausta, koska taulu ei ollut itse tekijän maalaama, vaan rekonstruktio alkuperäisestä.

Sulje ikkuna